Exercici per practicar les rimes, li diem el pingpong, o tennis, o…

Per parelles es coloquen un enfront de l’altre. El docent proposa una paraula i ells han d’anar dient altres paraules que hi rimin. L’activitat és per parelles per tant hi haurà totes les parelles fent l’activitat a la vegada.

Cada vegada que en diuen una, piquen la ma i és el canvi de torn, ara li toca a l’altra persona de la parella dir la seua paraula. Per ser una activitat limitada pel temps o pel nombre de paraules.

PS: Un cop vaig fer servir el rellotge d’escacs per fer la funció del “picar de mans”. Però no sempre es tenen rellotges d’aquests…:-)

PS2: És una activitat que hi haurà bastanta gent parlant de cop i a més amb un cert punt d’emoció. A secundària no tots estem preparats/acostumats a que es parli a classe…

Anuncis